VERKSTED
Stian Mæle

Stian Mæhle

Leder ettermarked

Telefon: 35 69 00 2135 69 00 21Mobil: 97 18 48 7597 18 48 75

Stig Orekåsa

Verksmester

Telefon: 35 69 00 8435 69 00 84Mobil: 95 93 84 7495 93 84 74

Rune Fjellstad

Teknisk leder

Telefon: 35 69 00 8535 69 00 85Mobil: 99 57 53 5599 57 53 55
Andreas Nilsen

Andreas Nilsen

Leder kundemottak verksted

Telefon: 35 69 00 2235 69 00 22
Knut

Knut Eriksen

Kundeveileder

Telefon: 35 69 00 2435 69 00 24

Anders Kverndokken

Kundeveileder

Telefon: 35 69 00 2535 69 00 25

Øistein Furubotn

Garanti Citroën/kundeveiledning

Telefon: 35 69 00 2335 69 00 23