Bilskade

Vidar Tangen

Leder skade/opprettsavdeling

Telefon: 35 69 00 3035 69 00 30Mobil: 90 12 40 9990 12 40 99